logo-mini

بسم الله الرحمن الرحیم

” انّ الّذين آمنوا و الّذين هاجَروا و جاهَدوا في سَبيلِ الله أولئک يَرجونَ رحمتَ اللهِ و اللهُ غفورٌ رحيمٌ (بقره/218) “

اردوی جهادی یک عادت شیرین نیست که هرچند وقت یکبار اتفاق می افتد. اردوی جهادی یک سرگرمی تازه نیست که به سرگرمی هایتان اضافه شده باشد. اردوی جهادی لهو و لعب تازه‌ای در امتداد پاره ای از بیهودگی های زندگی نیست. اردوی جهادی آغاز است، سرچشمه ی جاری شدن است.

آثار و بركات اردوهای جهادي چنان شگرف، ماندگار و ملموس است كه شايد كمتر حركت اجتماعي- فرهنگي را بتوان با آن مقايسه نمود.

استفاده از ظرفیت‌های درون بخشی دانشگاه و تعامل‌های بشردوستانه برون دستگاهی موجب شتاب، تنوع و وسعت در پیشبرد روند فعالیت‌های جهادی است و ساماندهی فعالیت‌های جهادی با همکاری نهادها ضابطه‌مند می‌شود.

آثار اين فعالیت های داوطلبانه براي منطقه همچنین برگزاركنندگان و شركت‌كنندگان در آن و در آینده نگرش مسئولین است.

مسلّماً بر شمردن تمامي آثار و بركات نشأت گرفته از اين اردوها بسيار دشوار است چراكه بخش قابل توجهي از اين آثار و بركات به خصوص براي شركت‌كنندگان به صورت يافته‌هاي شخصي و دروني باقي خواهد ماند و بازگو نمي‌گردد. همچنين بررسي نتايج و آثار پديد آمده در ميان جوامع مناطق محروم، نياز به يك كار علمي و بررسي جامعه شناسي دارد.

در مورد خاستگاه ديني اين حرکت‌ها، به عنوان تکليف و وظيفه‌ي شرعي و دستور بزرگان دين براي انسان، احاديث، روايات و سخنان بسياري وجود دارد که اهميت و لزوم وجود چنين نوع حرکت‌هايي را در ميان مسلمانان به وضوح روشن مي‌سازد. در روايات و سخنان به اهميتِ چشيدن طعم فقر و لزوم همنشيني و مجالست با فقرا همچنین لزوم خدمت به محرومين و مستضعفان اشاره شده است:

” انّما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سيل الله اولئک هم الصادقون (حجرات/15) “

 • منطقه

  1) ایجاد روحیة امید و تقویت انگیزه برای تداوم زندگی در جوامع روستایی و مناطق محروم.

  2) اردوهای جهادی اگرچه مشتمل بر خدمات بسیار ناچیز و كوتاه مدت هستند، لكن همین خدمات مختصر، به همراه تأثیر فرهنگی عمیق این حركتها در میان جوامع مذكور به شكل قابل توجهی امید و انگیزه زندگی را در میان مردم منطقه زنده می‌كند.

  3) ترویج نشاط كار و باور به توانایی‌های بومی برای رفع فقر، بهبود شرایط منطقه.

  4) مشاهدة پزشکان، دانشجویان و سایرینی كه از جان و دل برای خدمت به مردم، كار و تلاش می‌كنند، عاملی است برای تحریك اهالی به سمت كار و تلاش و باعث می شود مردم منطقه متوجه شوند برای انجام هر کاری نیازمند و وابسته به دولت نبوده و خودشان هم می توانند با همکاری و مشارکت، بسیاری از مشکلات خود را برطرف کنند.

  5) دلگرمی به نظام اسلامی و تقویت ریشه‌های عقیدتی مردم منطقه.

  6) رفع فقر فرهنگی از چهرة منطقه.

  7) توجه به حركتهای فرهنگی و آموزشی در كنار فقرزدایی اقتصادی از مناطق محروم، عاملی ریشه‌ای در رفع محرومیت از این مناطق است.

  8) شناخت ظرفیت‌ها و استعدادهای منطقه و شكوفایی آن.

  9) رفع فقر مادی از چهرة منطقه و حركت به سمت عمران و آبادانی.

 • مسئولان منطقه‌ای

  1) تقویت روحیه و دلگرمی به كار و خدمت در مناطق محروم.

  2) خلوص نیت، شور جوانی و معنویت فضای حاكم در بین شركت‌كنندگان، هم چنین مشاهدة تلاش بی وقفه و مجدّانة جوانان تحصیلكرده برای خدمت رسانی به مردم مناطق محروم، عاملی است برای روحیه گرفتن و تقویت انگیزة كار و خدمت در میان مسؤولان آن مناطق.

  3) پاسخگویی در مقابل مطالبه و بازخواست از مسئولین.

  4) مسئولین سازمانها و نهادهای گوناگون هنگامی كه مطالبه و بازخواست نسبتاً كارشناسی شدة دانشگاهیان را مشاهده می‌كنند، با دقت در عملكرد و سعی در رفع نقصان های كار خویش در صدد رفع معضلات مربوطه در حیطة مدیریتشان برخواهند آمد.

  5) شناخت دقیق‌تر مشكلات و معضلات منطقه.

  6) زندگی چند هفته‌ای در میان مردم مناطق محروم، مشكلات و معضلات آنها را بهتر معرفی می‌كند، لذا این شناخت برای شركت‌كنندگان در اردو بهتر ایجاد شده و می‌توانند آنرا با زبان علمی و كارشناسی شده به مسئولین منطقه منتقل نمایند تا ایشان نیز بر این معضلات بهتر احاطه پیدا كرده و در صدد رفع آن برآیند.

  7) تقویت احساس تكلیف و مسئولیت در قبال مناطق محروم.

 • شرکت کنندگان

  1) بهره‌مندی از فضای معنوی كم نظیر این سفرها و حركت به سمت خودسازی.

  2) درك زیبایی‌هایی چون اخوت و برادری، ایثار، كار و تلاش مخلصانه، دوری از دنیا و مظاهر آن و سادگی و قناعت موجود در این اردوها دست به دست هم می‌دهد تا حركت‌های جاری را به بستری كم نظیر برای خودسازی شركت‌كنندگان در آن مبدل سازد.

  3) چشیدن طعم فقر و محرومیت.

  4) هم‌نشینی با مردم محروم و زندگی با آنان ولو در مدتی كوتاه، علاوه بر اینكه طبق تعالیم اسلامی از وظایف اجتماعی ماست، زمینه را برای درك صحیح معضلات و مشكلات مردم، ایجاد دردمندی و دغدغه، همچنین تلاش برای ارائة راه حل و رفع معضلات، در میان شركت‌كنندگان تقویت می‌كند و افرادی را كه در آینده مدیریت‌های مختلف كشور را در دست می‌گیرند از نزدیك با معضلات و مشكلات ولی نعمت‌هایشان آشنا می‌سازد.

  5) افزایش توان مدیریت و تقویت مسئولیت پذیری برگزار كنندگان و شركت‌كنندگان.

  6) شرایط حاكم بر این اردوها، مسؤلان اجرایی را به پختگی لازمه می‌رساند. در نتیجه تجربة حاصل از برگزاری این سفرها اندوختة بسیار گرانقدری برای مسؤلیت‌های آیندة برگزاركنندگان آن خواهد بود و از طرف دیگر ماهیت برنامه ‌های تعریف شده كه عمدتاً برمبنای فعالیتهای جمعی است، روحیة تلاش دسته جمعی و كارگروهی را در شركت‌كنندگان تقویت می‌كند.

  7) توجه به وظایف هر كس برای رفع فقر و محرومیت از چهرة مناطق مختلق كشور، مبارزه با استضعاف و بی عدالتی، لزوم تقویت روحیة جهادی و حركتهای مخلصانه و داوطلبانه می‌تواند در بستر حركت‌های جهادی تقویت گشته و به صورت چشم‌گیری ترویج یابد.

  8) جهت‌گیری فعالیتهای علمی و فوق برنامة قشر تحصیلكرده در راستای خدمت به مردم.

 • بهداشتی، درمانی

  1) کمک به برگزاری و اجرای طرح تحول سلامت در منطقه تحت پوشش دانشگاه.

  2) ارائه خدمات بهداشتی درمانی در قالب اردوهای جهادی توسط تیم های تخصصی، فوق تخصصی متشکل از اعضا هیئت علمی، کادر درمانی، دانشجویان و غیره.

  3) شناسایی و ارجاع افراد با بیماریهای مختلف به بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاه جهت دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی.

  4) شناسایی و ارجاع افراد با بیماریهای مختلف به شبکه ی بهداشت و درمان جهت دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی.

  5) فالوآپ بیماران شناسایی شده.

  6) ارائه بازخورد مثبت و منفی به معاونت بهداشتی دانشگاه جهت بهبود کیفیت خدمات در منطقه تحت پوشش دانشگاه.

  7) برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه بهداشتی درمانی با موضوعات کنترل قند، فشارخون، رژیم غذایی، دهان و دندان، مادران و نوزادان، کمک های اولیه، بیماریهای خاص (بر اساس نقشه معاونت بهداشتی) و…

  8) غربالگری بیماری پرفشاری خون، قند خون، پوسیدگی دندان و …

  9) گزارش تفصیلی اردوهای جهادی و نمایش در سایت ستاد برای دسترسی و بهره برداری سایر تیم های جهادی دانشگاه، خیرین، سازمان ها و نهاد های خیریه و …

  10) تهیه بانک اعضاء (داوطلبان شرکت در فعالیت های جهادی، خیرخواهانه و …)، تجهیزات در محدوده دانشگاه

  11) تهیه بانک اطلاعاتی نیاز مندی های فردی و منطقه در حوزه تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

 • عمران و بهسازی

  1) فعالیت در جهت تکمیل پروژه های نوسازی-بازسازی روستا ها و حاشیه نشین ها.

  2) فعالیت در جهت اجرای طرح ساخت خانه های روستایی و …

  3) فعالیت در جهت رنگ آمیزی و بازسازی مدرسه ها، ساز مان ها و مراکز بهداشتی درمانی روستایی.

 • فرهنگی، آموزشی

  1) از آنجا كه شركت‌كنندگان در این سفرها شامل قشر فرهیخته و نخبگان دانشگاهی می‌باشند، بخشی از خدمات قابل انجام در اردو، ارائة خدمات آموزشی به منطقه است، لذا مدت زمان حضور این افراد در منطقه فرصت بسیار مناسبی برای شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های اقتصادی است كه در صورت انجام صحیح این برنامه‌ها، امكان شكوفایی این استعدادها نیز فراهم خواهد شد.

  2) اگرچه خدمات بهداشتی – درمانی، عمرانی، آموزشی و … در فرصت كوتاه این اردوها به نظر ناچیز می‌رسد، لكن گام‌هایی خواهند بود برای رفع فقر و محرومیت از چهرة مناطق محروم كشور.

  3) نكته قابل توجه دیگر آنست كه چنانچه این حركت‌ها به صورت فراگیر در كشور انجام گیرد ثمرات آن نیز بسیار چشم‌گیر و قابل توجه خواهد بود، لذا نگاه مصداقی و جزئی نگر به آثار تك تك این سفرها صحیح نبوده و ظرفیت‌ و قابلیت‌های این اردوها باید در قالب یك جریان عمومی سنجیده شود.

  4) زمینه‌های موجود در این سفرها برای فعالیت، این باور را ایجاد می‌كند كه دانشجویان، نه تنها فعالیتهای علمی و تحصیلی، بلكه فعالیتهای جانبی و فوق برنامة خود را می‌توانند برای تحقق برخی اهداف و ارزشهای والایی چون خدمت به مردم، جهت دهی كنند و ثمرة تخصص علمی خود را در رفع فقر و محرومیت از كشور مشاهده نمایند.

ثبت نام

” اي ياران نايب مهدي (عج) خدايارتان باد. اين راهي كه مي رويد ادامه دهيد و راهنماي خويش را بپابيد. مبادا مانند قوم بني اسرائيل شويد و سامري ها شما را گول بزنند و مبادا كه خسته باشيد، كه گرگهاي تيز دندان منتظر بسته شدن چشم هاي شما هستند، و حال خود دانيد … ”

شهید محمدجواد عزلت